Produktmeny
Varukorg

Integritetspolicy

 

På denna sida hittar du information om hur och varför vi lagrar persondata. Billigaskal.se följer gällande lagstiftning i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Vilken information och personuppgifter samlar ni in?
För att vi ska kunna ta emot och leverera din beställning registrerar du personuppgifter. I och med att du lägger en beställning samtycker du till att vi lagrar dessa. Du kan hitta den mesta informationen vi lagrar via Mina sidor.

Privatperson

 • Namn
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Orderhistorik

Företag

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Orderhistorik

Lagrar ni personnummer och betalningsinformation?
Personnummer lagras endast om det finns ett specifikt syfte, exempelvis vid fakturering genom vårt egna faktureringssystem. Vi sparar inga personnummer eller kreditkortsinformation vid betalning via Svea. All trafik är SSL-krypterat vid betalning med kort och faktura.

 

Vad används mina uppgifter till?
Dina uppgifter används för att kunna leverera de produkterna som du beställt. Vi kan använda dina personuppgifter i vår egna marknadsföringssyften som nyhetsbrev m.m. om du har samtyckt till detta vid registrering av ett Billigaskal.se-konto. Du kan alltid avböja från att mottaga eventuell reklam och nyhetsbrev. Personlig information förmedlas aldrig till tredje part i marknadsföringssyfte om du inte samtyckt.

 

Hur länge och var sparar ni mina personuppgifter?
Lagring av personuppgifter ska enligt gällande lagstiftning vara ändamålsenlig. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs. Personlig information raderas eller anonymiseras när vårt syfte för lagringen av informationen upphör.

 

Hur skyddar ni mina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter på servrar i Sverige. Vi har hög säkerhetsnivå och jobbar regelbundet med hanteringen av personuppgifter. Vi köper även tjänster av tredje part där personuppgifter kan förekomma vid exempelvis chatt- och mailkommunikation. Våra samarbetspartners har hög säkerhet och avtal som uppfyller GDPRs kriterier. På grund av den ständiga tekniska utvecklingen är det ibland nödvändigt att ändra vår behandling av personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Vid ändring noteras datumet på botten av denna sidan.

Vem kontaktar jag rörande min persondata?
I enlighet med GDPR har du rätt att få ut all information vi har kring din person, kostnadsfritt en gång per år. Du har även rätt att invända mot lagringen och få den borttagen, om detta inte strider mot annan lagstiftning. Kontakta oss om du vill få tillgång till den registrerade informationen vi har på din person. Maila via info@billigaskal.se. Du hittar även registrerad information via Mina sidor.

Du har rätt att kontakta Datainspektionen om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter.

 

 

Senast uppdaterad: 14-09-2018